REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU HURTOWEGO

Regulamin Korzystania z Panelu dla Klientów hurtowych KOKO CARDBOARDS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

Niniejszy Regulamin korzystania z internetowego panelu hurtowego firmy Piotr Matuszewski Love Life – właściciela marki KOKO CARDBOARDS, znajdującego się pod adresem internetowym: www.kokocardboards.com  określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników – zarejestrowanych Klientów hurtowych z materiałów publikowanych w panelu.

§2.
CEL PANELU HURTOWEGO

Celem panelu jest zbudowanie sprzedażowej przewagi rynkowej klientów hurtowych marki KOKO CARDBOARDS , poprzez bezpłatne  udostępnianie narzędzi marketingowych , wspomagających prezentację produktów.

§3.
OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW PANELU.

1. Użytkownik rejestruje się w panelu podając informacje dotyczące firmy: nazwa, siedziba + numer nip (dane do faktury)  adres sklepu stacjonarnego, adres sklepu internetowego, adres dostaw,  osoba kontaktowa + numer telefonu.
* Podane dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby obsługi Klienta hurtowego i zgodnie z prawem europejskim, nie będą udostępniane poza firmą Piotr Matuszewski Love Life.
2. Rejestracja jest akceptowana przez firmę Piotr Matuszewski Love Life – właściciela marki KOKO Cardboards. Firma zastrzega sobie prawo do akceptacji rejestracji tylko i wyłącznie firm, które są klientami hurtowymi firmy, a więc złożyli i opłacili minimum jedno zamówienie z oferty KOKO CARDBOARDS.
3. W panelu hurtowym będą dostępne materiały marketingowe np. zdjęcia produktowe, zdjęcia lifestylowe, filmiki promocyjne, video instrukcje, instrukcje do druku, kody kreskowe, etykiety, informacje o marce, certyfikaty itd.
Piotr Matuszewski Love Life właściciel marki KOKO CARDBOARDS udostępnia materiały do pobrania przez klientów hurtowych bezpłatnie.
4. Dostęp do treści panelu wygasa po upływie 12 miesięcy od ostatniego zamówienia.

§4.
OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW.

Użytkownik jest upoważniony do korzystania z udostępnionych materiałów, tylko i wyłącznie w celach i na warunkach określonych poniżej:
1. Publikacja na witrynie internetowej Klienta, wraz ze sklepem on-line włącznie, w celu zaprezentowania i sprzedawania produktów KOKO CARDBOARDS.
2. Publikacja w social mediach, na kanałach których Klient jest administratorem, w celu promowania swojej oferty i marki KOKO Cardboards.
3. Publikacja w sieci (z social mediami włącznie), których Klient nie jest administratorem, w celu promocji swojej oferty i marki KC. (np. współpraca z influencerami, dziennikarzami, magazynami o tematyce parentingowej, dizajnerskiej itd. ). Publikacja nie wymaga dodatkowej zgody firmy Piotr Matuszewski Love Life, właściciela marki KOKO CARDBOARDS.
4. Absolutnie zabrania się publikacji udostępnionych materiałów na stronach o charakterze: rasistowskim, pornograficznym, wulgarnym, propagującym brak tolerancji lub podsycającym nastroje nacjonalistyczne. Publikacja w innych miejscach niż w pkt 1-3 wymaga odrębnej zgody Piotr Matuszewski Love Life, adres: kacha@kokocardboards.com
5. Materiały nie są przeznaczone do druku –  drukowanie udostępnianych materiałów, wymaga odrębnej zgody Piotr Matuszewski Love Life, adres: kacha@kokocardboards.com
6. Warunkiem publikacji udostępnianych materiałów w miejscach o których mowa w pkt 1-3 jest oznaczanie marki KOKO CARDBOARDS. Oznaczenie jest wymagane również w stosunku do innych podmiotów, jeżeli takowa informacja jest podana w danym folderze z plikami. (np. w przypadku gdy autorem zdjęć jest influencer/bloger – oznaczenie go w poście, jest

Waluta