Wyprodukowane w Polsce

Całość produkcji KOKO CARDBOARDS odbywa się w Polsce.

Współpracujemy z lokalnymi dostawcami i podwyknonawcami, którzy mogą wykazać się przestrzeganiem przepisów krajowych i międzynarodowych, oraz którzy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

W naszej firmie, poza przestrzeganiem fundamentalnych praw osobistych dbamy o poszanowanie zasady równych szans, kształtując środowisko pracy wolne od wszelkiej  dyskryminacji z powodu rasy, kultury, ideologii, płci, wieku, kondycji fizycznej, religii i wszelkich innych kryteriów.

Dlatego potępiamy wszelkie formy dyskryminacji.